ON-LINE KURS

Bildkonst & Matematik

Musik & Matematik

Teater & Matematik

Film & Matematik

Litteratur & Matematik

OM

Enligt PISA-studien som har genomförts vart tredje år sedan 2000 av OECD har det visat sig att länder i EU släpar efter när det gäller elevers prestationer i matematik. Svenska studenter hamnade precis över OECD:s genomsnitt i matematik.

LÄS MER

KONTAKT

This project has been funded with support from the European Commission. This website and all its contents reflect the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project number: 2018-1-SE01-KA201-039031]