ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μαθηματικά & Εικαστικές Τέχνες

Μαθηματικά & Μουσική

Μαθηματικά & Θέατρο

Μαθηματικά & Κινηματογράφος

Μαθηματικά & Λογοτεχνία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

Σύμφωνα με τη μελέτη «PISA» η οποία διεξάγεται από το 2000 και κάθε τρία χρόνια από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), έχει διαπιστωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υστερεί όσον αφορά την απόδοση μαθητών στα μαθηματικά σε σχέση με άλλες Ηπείρους. Στην περίπτωση της Σουηδίας (χώρα συντονιστής του Έργου), οι επιδόσεις των μαθητών στα μαθηματικά κατά την προηγούμενη περίοδο αξιολόγησης, κυμάνθηκαν ελαφρώς πάνω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

This project has been funded with support from the European Commission. This website and all its contents reflect the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project number: 2018-1-SE01-KA201-039031]